Deskundig advies? Mail ons

Gemeenten niet op de hoogte waar asbestdaken liggen


Veel grote gemeenten weten niet waar in hun regio asbestdaken liggen en of dit gevaarlijk is voor de omwonenden

Veel grote gemeenten weten niet waar in hun regio asbestdaken liggen en of dit gevaarlijk is voor de omwonenden, blijkt uit een enquête van het televisieprogramma Kassa onder de vijftig grootste gemeenten in Nederland. Van de 39 grootste gemeenten die reageerden hebben volgens het onderzoek er acht de asbestdaken op woningen in kaart.

Het Rijk wil dat voor 1 januari 2024 alle asbestdaken in Nederland zijn gesaneerd. Lokale overheden moeten daarbij het voortouw nemen en de burgers informeren en begeleiden, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie. Dertig gemeenten geven aan nog geen beleid te hebben ontwikkeld.

Bron: Nu / Vara Kassa

Datum: 05-02-'17

Terug naar overzicht